Za News & Views 1/2020 smo pripravili kratek članek o pomembnosti programov zvestobe kot gonilni sili rasti prihodkov, posebej v teh zahtevnih časih

Časopis News & Views redno izdaja American Chamber of Commerce in Croatia (AmCham Croatia) oziroma Ameriška gospodarska zbornica na Hrvaškem.

V članku smo delili svoje dolgoletne izkušnje, s katerimi na trgu ponujamo različne modele za zagon in upravljanje programov zvestobe prek portala loyalty.hr.

Čeprav se večina programov zvestobe na trgu še vedno močno osredotoča na golo zbiranje točk, se zavedanje potrebe po uporabi programov zvestobe za povečanje prihodkov povečuje.

V ta namen rešitev za programe zvestobe Skupine ETRANET uporablja hibridni pristop – kupec jo lahko uporablja s pomočjo tradicionalnih kartic zvestobe, se pa najboljši rezultati dosegajo s kombiniranjem mobilne aplikacije za program zvestobe za pametne telefone z zmogljivim administracijskim vmesnikom za upravljanje, analitiko in spremljanje uspešnosti programa zvestobe. Mobilna aplikacija za program zvestobe namreč omogoča hitro, prilagodljivo in ciljno sporočanje ugodnosti za posameznega kupca ali skupino kupcev v programu zvestobe.

screener_1592316503367-569x1024-1

S tem se lahko rešitev za programe zvestobe podjetja ENTRANET prilagodi različnim vrstam uporabnikov – poleg klasične maloprodaje, v kateri so programi zvestobe dobro znani, je s pomočjo te rešitve mogoče hitro in enostavno uvesti program zvestobe tudi pri proizvajalcih ali distributerjih, pa tudi malih in srednjih podjetjih, za katere so običajni modeli programov zvestobe organizacijsko in finančno nezanimivi. Slednjim je rešitev še posebej zanimiva, ker se izvaja po načelu »na ključ« in zahteva minimalno sodelovanje ter vire takšnih podjetij.

Celoten članek lahko preberete spodaj, dostop do celotnega letopisa AmChama v formatu PDF pa je na voljo v čitalnici AmChama na tej povezavi: https://www.amcham.hr/news-and-views-d208


Skupina ETRANET je dolgoletna aktivna članica American Chamber of Commerce in Croatia (AmCham Croatia) oziroma Ameriške gospodarske zbornice na Hrvaškem in z velikim veseljem sodeluje v vseh aktivnostih te organizacije, ki na Hrvaškem od leta 1998 zastopa poslovne interese ameriških, mednarodnih in hrvaških podjetij. AmCham kot široka mednarodna platforma, ki združuje podjetja ne glede na njihov izvor ali velikost, spodbuja predanost poslovanju na Hrvaškem in prispeva k hrvaški konkurenčnosti ter visokim poslovnim standardom.

Ena od aktivnosti AmChama kot nevladne in neprofitne organizacije, ki jo v celoti financirajo člani, so tudi redne publikacije za 240 podjetij, ki so njeni člani in ki na Hrvaškem zaposlujejo več kot 80.000 ljudi.